Gå till huvudinnehåll

e-utbildning - Instruerad tekniker elfordon, ITE

Utbildning

E-utbildning för dig som jobbar med elfordon

Välkommen att göra MRF:s första e-utbildning i elsäkerhet för elfordon! Vi har byggt den utfrån branschstandard för säker hantering av högvoltssysem i elfordon 2021.

Klicka här för att se en film om utbildningen!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra sådana arbeten som vi enligt branschstandard kallar allmän hantering runt elfordon. Hit räknas som regel arbeten som däckbyte, byte av glasruta, strålkastare, AC-service, byte av luftfilter, oljebyte och andra servicearbeten.  

Den här utbildningen lämpar sig även för dig som arbetar som kundmottagare, lokalvårdare, säljare, ansvarig för reservdelar, ekonom eller administratör m fl. Du utför inte själv arbete på elfordon men kan komma att behöva vistas i närheten av elfordon i verkstaden. 

Syfte och mål
Syftet med utbildningen är att du ska kunna vistas säkert i verkstaden och, om du är mekaniker, utföra allmän hantering på elfordon på ett säkert sätt. Syftet är även att förebygga och förhindra olyckor och tillbud på verkstaden.

Målet med den här utbildningen är att du som mekaniker ska kunna utföra vissa typer av arbeten på ett elfordon på ett säkert sätt. Oavsett om du är mekaniker eller tillhör någon av de andra yrkesgrupperna ska du känna till risker och därmed kunna förebygga de faror som finns vid arbete med eller i närheten av elfordon.

Upplägg
Efter att du har gått igenom e-utbildningen får du göra ett avslutande prov, en examinering, där 80 % rätt svar gör att du blir godkänd på hela utbildningen och erhåller ett utbildningsintyg via e-post. 

Eftersom elfordonsbranschen utvecklas i snabb takt och  branschstandarden för elfordon kontinuerligt uppdateras, rekommenderar vi att du går e-utbildningen igen om två år eller när en större uppdatering har skett. Behöver du gå om utbildningen pga av uppdateringar inom ett år från det att du godkändes får du gå den uppdaterade utbildningen utan kostnad.

Anmälan och kostnad
Det går att anmäla 1-15 deltagare. För fler än 15 deltagare, kontakta oss via e-post: utbildning@mrf.se

Så får du tillgång till e-utbildningen
Efter anmälan får du bekräftelse via e-post. Länk med inloggningsuppgifter kommer i ett separat e-postutskick. Du har tillgång till e-utbildningen i 30 dagar från det datum du får inloggninguppgifter till utbildningen.

Extra information kan tillkomma för respektive tillfälle


Skriv ut

Boka

För 1-15 deltagare
Boka nu

Intresseanmälan