Gå till huvudinnehåll

Aktuelltutbildning plast 2021

Utbildning

AKTUELLT-utbildning Bilplast 2021

Detta är den obligatoriska Aktuelltutbildningen som anordnas vartannat/vart tredje år. På grund av Corona-pandemin kommer den att hållas digitalt online. Denna fortbildningskurs är till för alla bilplastreparatörer/ bilplastreparationsverkstäder som då får den senaste informationen om vilka godkända reperationsmaterial som får användas och de nya reparationsmetoder som gäller.

Förutom obligatorisk för plastreparatören, rekommenderas att minst 1 skadeberäknare går utbildningen (i det fall företaget har en sådan). Under alla omständigheter måste minst 1 plastreparatör gå utbildningen, företaget erhåller intyg som ställs ut på den personen. Har ni fler reparatörer, anmäl då i alla fall 2.

De bilplastreparationsverkstäder som inte skickar någon reparatör vid kallelse till utbildningarna kommer inte betraktas som godkänd plastreparatör. Detta innebär därmed att försäkringsbolagen inte kommer fortsätta att styra bilplastreparationer till dessa verkstäder.

Bilplastforum är det branschforum som diskuterar hur vi ska hantera bilplastreparationer i Sverige. Bilplastforum bestämde tidigt (90-talet) att Aktuelltutbildningen var obligatorisk för samtliga bilplastreparatörer/bilplastreparationsverkstäder. På så sätt skulle alla få samma information och även kunna behålla statusen som godkänd bilplastreparationsverkstad.

Medlemmar i Bilplastforum

 • Försäkringsbolag (5 platser)
 • SVEFF (Sveriges Färggrossisters Förening) (2 platser)
 • MRF (Motorbranschens Riksförbund) (2 platser)
 • Bilplastreparatör (1 plats)
 • Utbildare (BOJO Utbildning) (1 plats)
 • SBR (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund) (1 plats)
 • Besiktning (KBV, Kontrollerad Bilverkstad) (1 plats)

Kursinnehåll   

Det senaste inom reparationsmetoder och bland annat:

 • Corona; allmänt, skadeutveckling och plastreparationer
 • Info om KBV och besiktningsförfarande samt statistik
 • Plastreparationer; utfall, mängd och fördelning samt tidsättning
 • CAB; Cabas -förändringar
 • Biltillverkare; reparationsanvisningar
 • Tester; testgrupp, testresultat och nya material
 • Utbildningar          

Kursledare: Jan Olvenmo, jan@mrf.se och
Sten Karlsson, stenkarlsson@telia.com

Övrig info: Anna Nilsson Bålman, 08-701 63 27, anna.n.balman@mrf.se

Kostnad            

Medlemmar i Bilplastteknik (BPT)
Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för max 2 deltagare.
För varje ytterligare deltagare utgår en kursavgift om 995 kr/deltagare.

MRF-medlem betalar 995 kr/deltagare.

Övriga företag som reparerar plast (icke MRF-medlem eller ej medlem i Bilplastteknik) betalar 1495 kr/deltagare.

Försäkringsbolag kontaktar anna.n.balman@mrf.se / 08-701 63 27 för pris beroende på antalet deltagare.

På avgifterna tillkommer moms.

  BILPLASTTEKNIKGRUPPEN

  Jan Olvenmo, MRF

  Extra information kan tillkomma för respektive tillfälle


  Skriv ut

  Intresseanmälan